Jan de Beus
U bevindt zich hier: Startpagina » Introductie

Introductie


1980-2000

Klei, modder en koeienstront De twintigste-eeuwse kunstliefhebber ziet het eigen oog als een gave van de natuur, terwijl het een product is van de geschiedenis. Pierre Bourdieu: De regels van de kunst JAN DE BEUS: Klei, mod...

Mud, clay and cow pats The twentieth-century art lover sees his own eye as a gift of nature, whereas it is a product ofhistory. Pierre Bourdieu, The Rules of Art JAN DE BEUS: Mud, clay and cow pats, A conversation...

Lehm, Modder und Kuhkacke Der Kunstliebhaber des zwanzigsten Jahrhunderts sieht sein Augenlicht als Gabe der Natur, tatsächlich ist es ein Produkt der Geschichte. Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst JAN DE BEUS: Lehm,...

2000-2006

Gedreven door kleur Gedreven door kleur De schilderijen van Jan de Beus Uitzinnig en getuigend van een niet in te tomen vitaliteit, zo moet de beschouwer de krachtige, expressieve werken zien van de Nederlandse kunst...

Tussen figuratie en abstractie Jan de Beus, schilder tussen figuratie en abstractie Schilderijen 2000 - 2006 De Muiderbergse kunstenaar Jan de Beus behoeft geen lange introductie. In de jaren tachtig behoorde hij tot de Neue Wi...

Passionate Forces of Colour The Passionate Forces of Colour The Paintings of Jan de Beus The powerful and expressive paintings of the Dutch artist Jan de Beus confront the viewer with their dynamic and unlimited vitality. Th...

Between Figuration and Abstraction Jan de Beus, Painter between Figuration and Abstraction Paintings 2000-2006 The artist from Muiderberg, Jan de Beus, does not need a long introduction. During the eighties he belonged to a group o...

Triebkräfte der Farben Triebkräfte der Farben Die Gemälde von Jan de Beus Furios und mit unbändiger Vitalität kommen sie dem Betrachter entgegen, die kraftvoll-expressiven Bilder des niederländischen Künstlers Jan de Be...

Zwischen Figuration und Abstraktion Jan de Beus, Maler zwischen Figuration und Abstraktion Bilder 2000-2006 Eine lange Einführung in den Muiderberger Künstler Jan de Beus ist nicht nötig. In den achtziger Jahren gehört er zu den Jun...